cropped-2-1.png

Thông tin hỗ trợ cần liên hệ 

Tài khoản

[ihc-user field=”ihc_avatar”]

[ihc-user field=”username”]

[ihc-user field=”level_list”]

Hướng dẫn gửi email

  1. Quý doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ nội dung các trường cần gửi đi
  2.  Email gửi tới khách hàng là email đã đăng ký tài khoản trên hệ thống
  3. Email chỉ gửi được theo chiều tới khách hàng 1 lần đầu tiên, vui lòng không phản hồi hay trao đổi thông tin trên hệ thống.
  4. Doanh  nghiệp có thể trao đổi thông tin với khách hàng qua email của doanh nghiệp.
  5. Hệ thống email marketing được hiểu là hệ thống chào hàng đến với khách hàng và sẽ không nhận được phản hồi của khách hàng qua hệ thống này. Để nhận phản hồi của khách hàng, vui lòng sử dụng email cá nhân của doanh nghiệp.
  6. Khuyến cáo doanh nghiệp nên gửi email trực tiếp từ hòm thư thay vì gửi qua hệ thống tránh việc email tới khách hàng có tỉ lệ chuyển tới mục SPAM.

Email Log

Mail log là hệ thống cập nhật tình trạng email đã gửi đến khách hàng. Mail log sẽ cập nhật từ 0h- 8h hàng ngày.

Bạn có muốn đăng xuất không 

[ihc-logout-link]

Email Gửi thành công !