EBS – GLOBAL TRADING DATA 

Cung cấp dữ liệu và giải pháp cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hoá

Quốc Gia
0 +
Công ty
0 Triệu
Báo cáo
0 Triệu
Thông tin liên hệ
0 Triệu

TỈ LỆ THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG LÀ BAO NHIÊU %

DỮ LIỆU

IMPORT EXPORT DATA 95%

THÔNG TIN DỮ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY

COMPANY DATA 98%

SƠ ĐỒ CÔNG TY

COMPANY SITEMAP 85%

THÔNG TIN LIÊN HỆ THEO VỊ TÍ

CONTACT DATA 85%

VÀ CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG 

  • Đánh giá khách hàng tiềm  năng qua dữ liệu.
  • Chào hàng, giới thiệu sản phẩm theo phân tích đầu vào của khách hàng.
  • Xin thông tin trực tiếp thông qua trao đổi với thông tin liên hệ có sẵn
  • Phân tích được thị trường tiềm năng
  • Xác định loại hình doanh nghiệp
  • Phân tích được thời gian vận triển khai
  • Phân tích được từ khoá, hướng mua hàng của khách hàng.
  • Xác định vận động tiềm năng của khách hàng

Copyright @2023 . Thiết kế và vận hành bởi EBPS Marketing